Cel główny naszych działań to:

prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających, kompensacyjnych i terapeutycznych na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, przemocą, uzależnieniami i innymi zjawiskami patologicznymi.

 

Kontakt

Centrum Profilaktyki Uzależnień Perspektywa Łódź.

ul. Kilińskiego 46, 90-258 Łódź

Informacja i rejestracja

Tel:  502 523 040

e-Mail: perspektywa@profilaktykanoe.pl


Powiększ Mapę