Sławomir Grzegorek

 

profilaktyk uzależnień, absolwent Podyplomowych Studiów Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im Jana Pawła II / w trakcie certyfikatu

 • absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • licencjat – studia doktoranckie Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • absolwent Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie,
 • szkolenie : „Budowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie”, Fundacja ETOH Warszawa
 • szkolenie dla Pracowników Punktów Konsultacyjnych , PARPA Warszawa
 • ukończony pełnowymiarowy trening asertywności – PERFEKT dr Lucyna Golińska
 • koordynator i realizator programów profilaktycznych (realizacja 3.000 programów od 1993 roku),
 • instruktor PARPA –  szkoleń sprzedawców alkoholowych,
 • specjalista ds. promocji zdrowia w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi im.bł.Rafała Chylińskiego
 • uczestnik sesji szkoleniowo – terapeutycznej Programu Simontona (praca terapeutyczna z chorymi terminalnie)
 • wieloletni uczestnik i wykładowca Konferencji Profilaktycznych PARPA
 • odpowiedzialny za działania profilaktyczno – edukacyjne na Przystanku WOODSTOCK w Kostrzynie n. Odrą z ramienia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • praca z młodzieżą uzależnioną i współuzależnioną na podczas koncertu muzyki rockowej w Jarocinie we współpracy z PARPA Warszawa
 • absolwent rocznego szkolenia o psychomanipulacji w sektach (Stowarzyszenie Rafael – Kraków),
 • autor i realizator zajęć edukacyjno szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców
 • realizator programów profilaktyki uzależnień NOE, DEBATA, LOT TAK ODLOT NIE ( współautor ), CUKIERKI, Art. 185 k.k. (współautor), Agresji Przemocy Stop!, (3000 realizacji), RYCZĄCE LWIĄTKA (współautor)
 • autor i realizator programów w zakresie psychomanipulacji w sektach, profilaktyki rodzinnej,
 • realizator programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców w szkołach polskich na Wileńszczyźnie we współpracy z Polskim Centrum Katechetycznym i Kuratorium Oświaty w Wilnie
 • organizator 6-u obozów terapeutycznych dla dzieci z problemem alkoholowym.
 • doświadczenie zawodowe zdobywane w pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej, leczenia uzależnień – MOPiTU Łódź, Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Łodzi – Zespół ds. Kontroli Sprzedaży Napojów Alkoholowych, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie , Stowarzyszenie Agape, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi im. bł.Rafała Chylińskiego, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań w Łodzi

 

 

 

Sylwia Krakowiak

pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi , specjalizacja – resocjalizacja z profilaktyką niedostosowania społecznego – 2010r.

 • studentka psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
 • realizatorka ( od 2003 roku) zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców,
 • realizatorka programów profilaktyki uzależnień NOE, DEBATA ALKOHOLOWA, DEBATA NARKOTYKOWA LOT TAK ODLOT NIE , CUKIERKI, Art. 185 k.k. ,Agresji Przemocy Stop!, Dziękuję nie palę (1100 realizacji) w ramach projektów dofinansowanych m.in. przez PO FIO, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi
 • animator i prowadząca grupy wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym Al. Ateen w Łodzi
 • realizatorka warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli Projektu PO FIO 2036, Przystanek : Zielona Przystań 2014
 • Dlaczego warto być wolontariuszem – Centrum Wolontariatu w Łodzi – 1997
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży -WODN w Łodzi – 2005.
 • Wyznaczanie granic, stanowienie norm w relacjach dorosły – dziecko. Przygotowanie warsztatu edukacyjnego dla rodziców – WODN w Łodzi – 2006
 • Psychologiczne aspekty agresji. Sposoby radzenia sobie z agresją własną i otoczenia. – WODN w Łodzi – 2006
 • Analiza rysunku dzieci i młodzieży jako techniki pomocnej w pracy wychowawczej – WODN w Łodzi – 2007.
 • Programy profilaktyczne – Fundacja „Dzieci Niczyje” Warszawa – 2012
 • Konferencja: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie– Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) i Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe , Warszawa- 2010,2014
 • Konferencja: Seksualność i przestępczość- sekcja Seksuologii Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA UJ Kraków – 2012

 

W razie zapotrzebowania do realizacji zadań przewidzianych w programach profilaktycznych mogą być włączone inne osoby o podobnych kwalifikacjach