Sławomir Grzegorek

 

profilaktyk uzależnień, absolwent Podyplomowych Studiów Profilaktyki i Terapii Uzależnień od Narkotyków w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im Jana Pawła II / w trakcie certyfikatu

 • absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • licencjat – studia doktoranckie Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • absolwent Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie,
 • szkolenie : „Budowanie zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie”, Fundacja ETOH Warszawa
 • szkolenie dla Pracowników Punktów Konsultacyjnych , PARPA Warszawa
 • ukończony pełnowymiarowy trening asertywności – PERFEKT dr Lucyna Golińska
 • koordynator i realizator programów profilaktycznych (realizacja 3.000 programów od 1993 roku),
 • instruktor PARPA –  szkoleń sprzedawców alkoholowych,
 • specjalista ds. promocji zdrowia w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi im.bł.Rafała Chylińskiego
 • uczestnik sesji szkoleniowo – terapeutycznej Programu Simontona (praca terapeutyczna z chorymi terminalnie)
 • wieloletni uczestnik i wykładowca Konferencji Profilaktycznych PARPA
 • odpowiedzialny za działania profilaktyczno – edukacyjne na Przystanku WOODSTOCK w Kostrzynie n. Odrą z ramienia Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • praca z młodzieżą uzależnioną i współuzależnioną na podczas koncertu muzyki rockowej w Jarocinie we współpracy z PARPA Warszawa
 • absolwent rocznego szkolenia o psychomanipulacji w sektach (Stowarzyszenie Rafael – Kraków),
 • autor i realizator zajęć edukacyjno szkoleniowych dla nauczycieli i rodziców
 • realizator programów profilaktyki uzależnień NOE, DEBATA, LOT TAK ODLOT NIE ( współautor ), CUKIERKI, Art. 185 k.k. (współautor), Agresji Przemocy Stop!, (3000 realizacji), RYCZĄCE LWIĄTKA (współautor)
 • autor i realizator programów w zakresie psychomanipulacji w sektach, profilaktyki rodzinnej,
 • realizator programów profilaktycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców w szkołach polskich na Wileńszczyźnie we współpracy z Polskim Centrum Katechetycznym i Kuratorium Oświaty w Wilnie
 • organizator 6-u obozów terapeutycznych dla dzieci z problemem alkoholowym.
 • doświadczenie zawodowe zdobywane w pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej, leczenia uzależnień – MOPiTU Łódź, Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Łodzi – Zespół ds. Kontroli Sprzedaży Napojów Alkoholowych, Konstantynowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Edukacja i Wychowanie , Stowarzyszenie Agape, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi im. bł.Rafała Chylińskiego, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego Zielona Przystań w Łodzi

W razie zapotrzebowania do realizacji zadań przewidzianych w programach profilaktycznych mogą być włączone inne osoby o podobnych kwalifikacjach