Podsumowanie: Przystanek Zielona Przystań 2019

with Brak komentarzy

W dniu 30.07.2019r.-31.07.2019r. po zabudowania terenu działań  „Zielonej Przystani” – ogrodzenie, rozłożenie pawilonów, założenie banerów i flagi informacyjnej, w tych dniach prowadzona była akcja informacyjno – ulotkowa o działalności i ofercie „Zielonej Przystani „.

W dniach 31.07 – 03.08.2019r. prowadzono intensywne konsultacje interwencyjno – wspierające – możliwość indywidualnego kontaktu ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą, terapeutą uzależnień). Ułatwiają przełamanie psychologicznej bariery pierwszorazowego sięgnięcia po pomoc czy zidentyfikowania siebie, jako osoby „potrzebującej pomocy”. Szczególną uwagę przykładaliśmy do tematu uzależnienia z uwzględnieniem wpływu nałogowego picia alkoholu na funkcjonowanie biologiczne, emocjonalne i społeczne osoby młodej. Zwracaliśmy uwagę na problem współuzależnienia i przemocy w rodzinie. Konsultacje prowadzono w godzinach 09.00 – 21.00 w dniach 31.07 – 03.08.2019r. Łącznie udzielono 807 konsultacji dla : 449mężczyzn i 358 kobiet,  przez 3 konsultantów terapeutów :

Problemy przedstawiane przez młodych ludzi dotyczyły przede wszystkim:

 • picie alkoholu o niskim poziomie ryzyka – 151 osoby,
 • problemu picia ryzykownego alkoholu – 317 osoby, 
 • problemu picia szkodliwego alkoholu – 229 osób, 
 • uzależnienia od alkoholu –82 osób, 
 • problemów życia w rodzinie z problemem alkoholowym – 144 osób,
 • przemocy w rodzinie – 27 osób, 
 • używania i nadużywania dopalaczy – 43 osób,
 • uzależnienia od nikotyny – 218 osób,  
 • używania i nadużywania marihuany – 53 osób
 • używania i nadużywania amfetaminy – 4 osoby
 • używania i nadużywania leków uspokajających – 2 osoba
 • inne (hazard, internet pornografia) – 4 osoby 

                 Z powyższych danych wynika również, że coraz większa grupa młodych osób chce sprawdzić na ile ich picie alkoholu jest bezpieczne oraz poszukuje pomocy, jest to o tyle ważne, że znacząca jest liczba beneficjentów konsultacji w wieku do 18 lat (162 osoby), u których stwierdzono picie alkoholu o niskim poziomie ryzyka a także  picie ryzykowne alkoholu, tym osobom łatwiej jest pomóc – poprzez konsultacje – uniknąć ewentualnego uzależnienia od alkoholu w przyszłości . Utrzymała się również wysoka liczba beneficjentów w wieku 19 – 25 lat (436 osób) u których stwierdzono picie szkodliwe alkoholu – 229 osób.

              Najmłodszy beneficjent naszych działań miał 16 lat a najstarszy 50 lat.

Każdy beneficjent konsultacji odpowiadał na 2 pytania uproszczonej ankiety ewaluacyjnej:

 • Czy będę kontynuował/a pracę nad swoim problemem – 306 beneficjentów TAK
 • Czy jestem zadowolony/a z oferty Zielonej Przystani – 538 beneficjentów TAK

    Pomogliśmy wielu młodym osobom, byliśmy dla każdego kto nas potrzebował, czuliśmy się potrzebni i mimo zmęczenia oraz trudnych warunków atmosferycznych (upały, praca w otwartym terenie), mamy wielką satysfakcję z wykonanej pracy. Dziękujemy za wsparcie PARPA naszych działań w imieniu młodych ludzi -beneficjentów projektu.